Пошук

Cловник термінів платіжних систем

0
1013

Фінансова сфера використовує чималу кількість термінів та скорочень, які в більшості випадків незрозумілі звичайному користувачу. До прикладу в питаннях: «Що таке платіжна система? Що являє собою електронний гаманець? Яке значення мають слова «Reversal», «Refund» та термін «банк-еквайер»?»
Ви знайдете терміни, значення та зміст яких, ми з радістю допоможемо вам зрозуміти.

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ

ПС (платіжна система) – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система.  ПС бувають внутрішньодержавними (до прикладу ВПС «Фінансовий світ», який всім відомий під назвою «EasyPay»), тобто платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом України та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України. А також ПС бувають міжнародними (до прикладу VISA чи MasterCard), в яких платіжні організації можуть бути як резидентом, так і нерезидентом і які здійснюють свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечують проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

Банк-еквайр – банк, який надає послуги з технологічного та інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням платіжних карток в ПС.  Банк-еквайр відповідає за переказ (відшкодування) коштів торговим підприємствам, в яких здійснювались розрахунки за придбані товари чи послуги/роботи з використанням платіжних карток або реквізитів платіжних карток (Інтернет-магазин), тобто за товари чи послуги/роботи, що оплачувались безготівковим шляхом.

Банк-емітент – банк, що є учасником ПС, здійснив емісію (випуск) платіжної картки та надави її у держателю фізичний або юридичній особі.

Процесинговий центр –  юридична особа, яка здійснює діяльність, що включає виконання за операціями з платіжними інструментами авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання інформації, а також надання обробленої інформації до ПС.

Платіжна форма – захищена форма на сайті банку/платіжної системи/учасника ПС, що призначена для безпечного введення даних платіжної карти ініціатора переказу (платника). 

Мерчант (на англ. Merchant – продавець) – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає платні послуги/роботи або реалізує (продає) товари. 

Квитанція – документ, що складається в підтвердження проведення сплати за придбані послуги та/або роботи/отримані товари. 

Транзакція – – інформація в електронній формі про окрему операцію із застосуванням платіжної картки, яка сформована за результатами її виконання (переказ коштів з одного рахунку на інший). 

Токенізація – заміна конфіденційних даних платіжної картки (номеру картки, строку її дії) спеціальними цифровими значеннями. Наприклад, внесення даних платіжної картки у смартфон для подальшого використання платіжної картки з метою ініціювання переказу коштів (оплати за товар тощо). 

Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої банком-емітентом пластикової чи іншого виду картки (віртуальна картка), що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку-емітента з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з банком-емітентом.

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Звертаємо увагу, що електронні гроші зберігаються на матеріальних засобах (пластикова картка) або віртуальних засобах (електронні гаманці), що містить електронний пристрій з електронними грошима або забезпечують доступ до них.

 
БЕЗПЕКА ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖІВ

PCI DSS – міжнародний стандарт безпеки ПС, що захищає персональні дані і запобігає шахрайству при оплаті товарів/робіт/послуг з використанням платіжних карток. Сайт в мережі Інтернет https://easypay.ua  щороку проходить сертифікацію безпеки згідно міжнародного стандарту PCI DSS.

3DSecureтехнологія безпеки інтернет-платежів. При оплаті платіжною карткою онлайн, держатель платіжної картки отримує SMS-повідомлення з унікальним одноразовим паролем для підтвердження ініціювання переказу коштів (операції). 

Фрод (на англ. Fraud – шахрайство) – злочинні протиправні дії, що полягають у використанні третіми особами платіжної картки (її реквізитів) при ініціюванні переказу без відома держателя платіжної картки.

Фрод моніторинг – автоматичне виявлення і запобігання потенційно шахрайських операцій технічними засобами за певною сукупністю ознак.

 

СТАНДАРТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

Авторизація – отримання підтвердження від банка-емітента на проведення платежу.

Код авторизації – код підтвердження/відмови проведення кожної операції.

Рекурентний платіж (автоплатіж) – автоматичний платіж, який зберігається у банку-еквайрі зі згоди держателя платіжної картки, для можливості повторної оплати за товари/роботи/послуги Мерчанта. Наприклад, після першого придбання квитків з використанням платіжної картки на сайті кінотеатру, кожне наступне придбання може здійснюватись без введення номеру платіжної картки, в тому числі якщо сума такої операції відрізняється від попередньої.

Reversal – відміна (скасування) держателем платіжної картки ініційованої з використанням платіжної картки операції.

Refund – повна або часткова добровільна відміна/повернення коштів по платежу здійсненому з використанням платіжної картки.

Chargeback – примусова операція повернення коштів на поточний рахунок держателя платіжної картки в банку-емітенту у випадку неправомірного чи помилкового списання коштів з такого рахунку.

 
РІЗНЕ ПРО EASYPAY

Електронний гаманець EASYPAY – універсальний платіжний інструмент, який дозволяє зберігати електронні гроші, емітовані згідно законодавства України, і використовувати їх фізичними особами для придбання товарів/робіт/послуг і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених законодавством України. За допомогою EasyPay вже декілька років користувачі сайту EasyPay одні з перших в Україні користуються перевагами електронного гаманця EASYPAY.

Особистий кабінет EasyPay EASYPAY – спеціальний розділ зареєстрованого користувача EasyPay, в якому він має можливість відслідковувати операції, реєструвати платіжні картки, створювати електронні гаманці та налаштовувати додаткові послуги.

Виникли питання? Пишіть відгуки та коментарі, з задоволенням розповімо більше.

Залишити коментар